בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת בית   פילוסופיה של המתמטיקה   מועד א : 28/01/2018 בשעה : 13:00 ; החזרה 4/2/18 בשעה 13:00

מועד ב : 04/03/2018 בשעה : 13:00 ; החזרה ב 11/3/18 בשעה 13:00


בהצלחה בבחינות