בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בא   עבודה סמינריונית   סמינר פכ"מ   16/09/2018  13:00     

בהצלחה בבחינות