בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בא   בחינה   כלכלנים חברתיים          

בהצלחה בבחינות