בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   קורס אינטגרטיבי לפכ"מ: כלכלה, צדק ופוליטיקה   24/06/2018  13:00  19/07/2018  09:00 

בהצלחה בבחינות