בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   מתמטיקה לפכ"מ   25/01/2018  13:00  14/02/2018  09:00 

בהצלחה בבחינות