בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה   פילוסופיה של מדעי החברה   מועד א : 19/08/2018 בשעה : 13:00 ; יש להגיש עד 19.8.18 בשעה 13:00


בהצלחה בבחינות