בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה   קריאה מודרכת 1   מועד א : 14/03/2018 בשעה : 13:00 ; יש להגיש עד לתאריך 14.3.18 בשעה 13:00


בהצלחה בבחינות