בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה   היסטוריות מקבילות   מועד א : 22/08/2017 בשעה : 13:00 ; יש להגיש במזכירות החוג עד 15.2.18 בשעה 13:00. אין מועד ב


בהצלחה בבחינות