בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   סוגת אלפרג' בעד אלשדה   18/06/2018  13:00  01/08/2018  09:00 

בהצלחה בבחינות