בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת ביניים   קוראן ופרשנות**   29/01/2018  13:00  26/02/2018  09:00 
ב'   בחינה   קוראן ופרשנות**   09/07/2018  09:00  06/08/2018  09:00 

בהצלחה בבחינות