בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   חברה ודת במצרים בראי הספרות והקולנוע   13/07/2018  09:00  08/08/2018  09:00 

בהצלחה בבחינות