בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   מבוא לתיאולוגיה אסלאמית**   22/06/2018  09:00  18/07/2018  09:00 

בהצלחה בבחינות