בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   טיפוסי שוליים בספרות הערבית הקלאסית   04/02/2018  09:00  20/02/2018  09:00 

בהצלחה בבחינות