בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   מבוא להלכה אסלאמית**   01/02/2018  09:00  28/02/2018  09:00 

בהצלחה בבחינות