בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   ערבית ב'   22/06/2018  09:00  15/07/2018  09:00 

בהצלחה בבחינות