בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   יסודות הדקדוק**   24/01/2018  13:00  18/02/2018  09:00 

בהצלחה בבחינות