בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   מבוא לבלשנות שמית   09/02/2018  09:00  25/03/2018  16:00 

בהצלחה בבחינות