בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   פמיניזם מאחורי הרעלה - נשים היברידיות במזה"ת בין דת למודרנה   14/02/2018  09:00  08/04/2018  16:00 

בהצלחה בבחינות