בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת ביניים   ערבית למתקדמים   מועד א : 24/01/2018 בשעה : 09:00 ; בחדר מחשבים

מועד ב : 18/02/2018 בשעה : 09:00 ; בחדר מחשבים

ב'   בחינה   ערבית למתקדמים   מועד א : 19/06/2018 בשעה : 09:00 ; בחדר מחשבים

מועד ב : 15/07/2018 בשעה : 09:00 ; בחדר מחשבים


בהצלחה בבחינות