בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה אמריקאית   מבוא לדת ולתרבות האסלאם   04/02/2018  13:00  04/03/2018  16:00 

בהצלחה בבחינות