בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה אמריקאית   תולדות העמים המוסלמים 1500-600   27/02/2018  13:00  15/04/2018  16:00 

בהצלחה בבחינות