בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה   28/01/2018  13:00  08/04/2018  16:00 

בהצלחה בבחינות