בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת ביניים   ערבית למתחילים   24/01/2018  13:00  18/02/2018  09:00 
ב'   בחינה   ערבית למתחילים   19/06/2018  09:00  15/07/2018  09:00 

בהצלחה בבחינות