בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת בית   חברה, משטר ותרבות במאה ה-20   מועד א : 01/02/2018 בשעה : 09:00 ; תוגש בחינת בית במודול. יש להחזיר ב 4.2.18 עד השעה 12 למזכירות.

מועד ב : 20/03/2018 בשעה : 09:00 ; תוגש בחינת בית במודול. יש להחזיר ב 22.3.18, עד השעה 12 למזכירות


בהצלחה בבחינות