בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   המאה ה-19 באירופה 1890-1789   06/02/2018  09:00  09/03/2018  09:00 

בהצלחה בבחינות