בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   לוגיקה - שיעור המשך   01/02/2018  09:00  04/03/2018  16:00 

בהצלחה בבחינות