בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה סמינריונית   ולטר בנימין על לשון והיסטוריה   06/05/2018  13:00     

בהצלחה בבחינות