בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה סמינריונית   ברנדום - משמעות לשונית, פרקטיקה היסקית וקונבנציה חברתית   16/09/2018  13:00     

בהצלחה בבחינות