בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינת בית   שיעור יסוד - פילוסופיה של המשפט   מועד א : 04/07/2018 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 27.06.2018 09:00

מועד ב : 08/08/2018 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 1.08.2018 09:00


בהצלחה בבחינות