בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינת בית   Introduction to the Philosophy of Mind   מועד א : 27/06/2018 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 20.06.2018 09:00

מועד ב : 30/07/2018 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 23.07.2018 09:00


בהצלחה בבחינות