בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה   שיעור יסוד - מיהו אלוהים והאם הוא שומע אותי   19/08/2018  13:00     

בהצלחה בבחינות