בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינת בית   שיעור יסוד - לייבניץ: פרספקטיבה ואינסוף   מועד א : 11/07/2018 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 4.07.2018 09:00

מועד ב : 12/08/2018 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 5.08.2018 09:00


בהצלחה בבחינות