בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   פילוסופיה של השפה - שיעור המשך   22/01/2018  13:30  18/02/2018  09:00 

בהצלחה בבחינות