בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת בית   אסתטיקה - שיעור המשך   מועד א : 04/02/2018 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 28.01.2018 09:00

מועד ב : 06/03/2018 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 27.02.2018 09:00


בהצלחה בבחינות