בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת בית   Rationalism and Empiricism   מועד א : 19/02/2018 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 12.02.2018 09:00

מועד ב : 26/03/2018 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 19.03.2018 09:00


בהצלחה בבחינות