בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   שיעור יסוד - אנליטיות וא פריוריות   02/07/2018  13:00  05/08/2018  09:00 

בהצלחה בבחינות