בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת בית   פילוסופיה הודית - שיעור המשך   מועד א : 14/02/2018 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 7.02.2018 09:00

מועד ב : 20/03/2018 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 13.03.2018 09:00


בהצלחה בבחינות