בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת בית   שיעור יסוד - פילוסופיה דיאלוגית   מועד א : 11/02/2018 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 4.02.2018 09:00

מועד ב : 12/03/2018 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 5.03.2018 09:00


בהצלחה בבחינות