בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה   12/07/2018  09:00  10/08/2018  09:00 

בהצלחה בבחינות