בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   מבוא לפילוסופיה הודית   04/07/2018  09:00  07/08/2018  09:00 

בהצלחה בבחינות