בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינת בית   קריאה בספר מורה הנבוכים   מועד א : 11/07/2018 בשעה : 09:00 ; יש להגיש עד 18 ביולי 2018 בשעה 13:00.

מועד ב : 09/08/2018 בשעה : 09:00 ; יש להגיש עד 16 באוגוסט 2018 בשעה 13:00


בהצלחה בבחינות