בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   זוהר למתחילים? הביוגרפיה הקבוצתית של רשב"י וחבורתו   02/07/2018  13:00  30/07/2018  13:00 

בהצלחה בבחינות