בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   עיונים בסגנונה של הפרוזה העברית המחורזת מימי הביניים   04/07/2018  13:00  02/08/2018  13:00 

בהצלחה בבחינות