בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   מדקדקי ימה"ב   25/06/2018  13:00  23/07/2018  13:00 

בהצלחה בבחינות