בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   הלשון העברית לתקופותיה   05/02/2018  13:00  02/03/2018  09:00 

בהצלחה בבחינות