בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינת בית   פרשנות ימי הביניים זרמים והתפתחויות (ב)   מועד א : 10/07/2018 בשעה : 09:00 ; יש להגיש עד 16 ביולי 2018 בשעה 13:00

מועד ב : 06/08/2018 בשעה : 09:00 ; יש להגיש עד 12 באוגוסט 2018 בשעה 13:00


בהצלחה בבחינות