בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת בית   פרשנות ימי הביניים זרמים והתפתחויות (א)   מועד א : 14/02/2018 בשעה : 09:00 ; יש להגיש עד 20 בפברואר 2018 בשעה 13:00

מועד ב : 18/03/2018 בשעה : 09:00 ; יש להגיש עד 24 במרס 2018 בשעה 13:00


בהצלחה בבחינות