בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   Ancient Language: Akkadian   04/07/2017  09:00  16/08/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות