בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת ביניים   עולמו של וולט וויטמן Walt Whitman's World   13/12/2016  10:00  13/01/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות