בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה   מבוא למדעי הדתות: פילוסופיה ופסיכולוגיה של הדת**   מועד א : יש להגיש את העבודה עד לתאריך 05.03.17 בשעה 12:00.


בהצלחה בבחינות